Konteyner Nakliye Hizmeti veriyoruz.

Konteyner Taşımacılığı


Taşımacılık hizmetleri içinde önemli yere sahip olan konteyner taşımacılığı ithalat ve ihracat alanında faaliyet gösteren firmaların nakliye çalışmalarında uygulanmaktadır. Doldur ve boşalt yapılmadan ticari ürün ya da malların sevk edilmesidir. Uluslararası taşımacılıkta malların hızlı bir şekilde taşınması işlemi konteyner taşımacılık ile olmaktadır. Bu alanda taşımacılık istenildiği gibi olabilmesi için araç ve ekipmanların nitelikleri önemlidir. Bu alanda kullanılan araç ve ekipmanlar ne kadar kaliteliyse yapılan işte o kadar hızlı ve güvenli olacaktır. Bu bakımdan bu alanda seçilen araç ve malzemelerin iyi nitelikte olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin yükleri taşıyacak olan aracın bu iş için sağlam ve bakımı yapılmış şekilde güvenli olması oldukça önemlidir. Uzun süren yolculuklarda fiziki etkenlerden ürünlerin etkilenmemesi için bu önemlidir. Ayrıca ürünlerin saklanacağı kapların da amacına uygun şekilde yapılmış olması ve dayanıklı olması oldukça önemlidir. Ürünleri en iyi şekilde muhafaza edebilmek için bu alanda kapalı kasalar kullanılır. Bu kasa ya da kapların sağlam ve kaliteli olmasına dikkat edilmelidir.


Konteyner Taşımacılığı Nasıl Olmaktadır?


Konteyner taşımacılık hizmetleri profesyonel nakliye firmaları aracılığı ile gerçekleştirilen işlerdendir. Bu alanda hizmet verebilmek için lojistik kapsamda yetişmek ve bu alanda belirli bir yetkinliğe sahip olmak gerekir. Konteyner taşımacılıkta esas olan yükleri fiziki şartlardan korumak için gerekli olan sisteme sahip olmaktadır. Buna göre taşınılacak olan ürünlerin her türlü fiziki etken den korunması için bulundukları yerin korunaklı olması gerekir. Konteyner taşımacılıkta ürünlerin muhafazası için kapalı sağlam kaplar kullanılır. Ürünler bu geniş, büyük ve kaliteli kap ya da sandıklara yerleştirilir. Aynı ürünün aynı sandık içinde olabileceği gibi farklı ürünlerde aynı sandık içerisinde gidebilir. Yerden tasarruf sağlamak için ürünlerin yerleştirilmesi işlemini doğru bir şekilde yapmak gerekir. Doğru ve etkili şekilde yerleştirme işlemi yapılırsa çok sayıda ürünün yerleşebileceği daha fazla yer açılma imkanı olur. Bu şekilde ürünler bu sandıklar sığdırılır. Sonrasında ürünlerin istenilen bölgeye teslimatı için yolculuk başlamış olur. Fiziki etkenlerden bu şekilde korunan ürünleriniz artık yolculuk için hazır hale gelir.


Konteyner Taşımacılık Hangi Yolla Olur?


Konteyner taşıma genelde deniz yoluyla yapılan bir işlemdir. Liman yolculuğu bu alanda en etkili ve güvenli yollardan birisidir. Konteyner taşımacılığında da liman yolu tercih edilmektedir. Bir limandan diğer limana kadar başlayan yolculukla işlem son bulur. Bu alanda nakliye işleminin en iyi şekilde gerçekleşebilmesi için bazı şartlara dikkat etmekte yarar vardır. Örneğin deniz yoluyla nakliye işlemi gerçekleştirileceği zaman limanların güvenliğine dikkat etmek gerekir. Limanların güvenliğinde sonra bu alanda kullanılacak olan gemilerin güvenliği de çok önemlidir. Gemilerin sağlam ve bakımlı olması bu alanda ilk kuraldır. Periyodik bakımları yapılan gemilerin taşımacılık için kullanıma hazır hale gelmesi gerekir. Hiçbir sorun olmayan gemiler kullanıma hazır olduğu zamanların yüklerin taşınması için işlem başlayabilir.


Neden Liman Yolculuğu?


Konteyner taşımacılıkta liman yolculuğu eski dönemlerden beri tercih edilen yöntemlerden birisidir.. Diğer yolculuklara göre çok daha güvenli bir yol olduğu için ilk olarak tercih edilmektedir. Liman yolculuğunun tercih edilmesinin diğer yollarından birisi de çok daha ekonomik şekilde taşımacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Bu amaçla da bu yolculuk türü çok tercih edilmektedir. Diğer yolculuklara göre çok daha ucuza geldiği için liman yolculuğu tercih edilir. Dünyanın pek çok yerinde deniz ve akabinde liman olduğu için yolu kısaltmak adına da liman yolculuğu tercih edilir. Ürünleri kısa sürede istenilen bölgeye ulaştırılması için liman yolculuğu tercih edilir. Böylece kısa sürede ürünlerin teslimatının gerçekleştirilmesi sağlanır.


Konteyner Taşımacılığın Avantajları


Konteyner taşımacılık işleri büyük çoğunlukla deniz yoluyla yapılmaktadır. Bu da bu alanda pek çok avantajı beraberinde getirmektedir. Liman yolculuğu bu alanda en çok tercih edilen avantajlı taşımacılık alanlarından birisidir. Dünyanın pek çok yeri denizlerle kaplıdır ve bu da dünyanın pek çok noktasına daha kısa sürede erişim kolaylığı sağlamaktadır. Ticaret ürünleri liman yolculuğu ile kısa sürede deniz üzerinden gerçekleştirilir. Liman yolculuğu ayrıca diğer taşımacılık türlerine göre çok daha ucuz bir yöntemdir. Bu amaçla da deniz yolculuğu bu alan da tercih edilmektedir. Hem ekonomik olması hem de kısa sürede istenilen teslim yerine ulaşması açısından tercih edilir. Diğer yolculuk türlerine göre deniz üzerinden ulaşım daha güvenlidir ayrıca Bu açıdan da konteyner taşımacılıkta liman yolculuğu tercih edilmektedir. Tek seferde yük taşıma açısından aynı anda pek çok ürünü alabilme kapasitesine sahip olduğu için de bu yolculuk türü tercih edilmektedir. Bu şekilde aynı anda çok sayıda taşınarak tek seferde yolculuk yapılarak maliyet olarak ciddi olarak kazanç sağlanacaktır. Tüm bu avantajlar deniz yoluyla taşımacılığın tercih edilmesini sağlamaktadır.


Denizyolu Taşımacılığının Daha Güvenli Hele Getirilmesi İçin Neler Yapılabilir?


Denizyolu taşımacılığın avantajlarının çok olması bu yolun daha sık tercih edilmesini sağlamaktadır. Hızlı, güvenli ve ekonomik bir taşıma biçimi olduğu için denizyolu taşımacılığı pek çok işletme tarafından en çok tercih edilen yollardan birisidir. Bu kadar çok avantajlarının olmasının yanı sıra bu yolculuğun dikkat edilmediğinde dezavantajları da olabilir. Örneğin denizyolu taşımacılığının daha güvenli şekilde yapılabilmesi için bu alandaki güvenliğin arttırılması gerekir. Güvenliğin arttırılması gerekli yerlerden birisi limanlardır. Limanlar arasında sorunsuz bir şekilde taşıma sağlamak için limanların bu iş için güvenli olması gerekir. Bu bakımdan limanlarda her türlü güvenlik önlemlerin alınması şarttır.
Liman yolculuğunun daha güvenli hale gelebilmesi için bu alanda taşıma yapacak gemilerinde güvenliği önemlidir. Gemileri gerekli bakım ve onarımlardan geçirilmesi , hijyenik koşullarının sağlanarak ürünlerin sağlıklı şekilde taşınması için uygun koşullara sahip olması gerekir. Bakım ve onarımlar yapılmayan, gerekli hijyenik koşulların sağlanmadığı gemilerde yolculuk yapmak riskli bir davranıştır. Bu bakımdan denizyolu taşımacılığının güvenli ve sağlıklı koşullar içerisinden yapılabilmesi için hem limanlarının hem de gemilerin güvenliğinin en iyi şekilde sağlanması gerekir. Bunun dışında bu alanda çalışacak olan personelin de gerekli eğitimlerden geçmiş olması gerekir. Bu alanda hizmet verecek olan personelin de eğitimli ve deneyimli olması bu alandaki hizmetlerin çok daha güvenli ve başarılı bir şekilde yapılması açısından önemlidir.


Konteyner Taşımacılıkla Hangi Ürünler Taşınmaktadır?


Konteyner nakliyeciliği olarak bu alanda hizmet veren kuruluşlar ticari ürünlerin taşınması işlemi için bu taşımacılığı tercih etmektedirler. Konteyner taşımacılıkta taşınan pek çok ürün bulunmaktadır. Örneğin tarım ürünleri, inşaat ürünleri, sanayi ürünleri, dökme yükler, gıda maddeler, beyaz eşyalar gibi akla gelebilecek pek çok ürün konteyner taşımacılık ürünleri içerisinde yer almaktadır. Tüm bu ürünler özel ekip ve ekipmanlar aracılığı ile yurt içi ya da yurt dışına taşınmaktadır. Ticari kapsamda yer alan ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleşmesinde etki eden konteyner taşımacılık günümüzde en çok gerçekleştirilen nakliye taşımacılığı içerisinde yer almaktadır.


Konteyner Taşımacılığın Günümüzdeki Yeri ve Önemi


Günümüz dünyasına baktığımızda her geçen gün yeni ürünler ve bunun ticareti ile karşı karşıyayız. Pek çok işletme ticari alanda başarısını kanıtlamak için ürün satışına önem vermektedir. Ticaret alanında hem ürün satılmakta hem de ürün alınmaktadır. Yani hem ithalata hem de ihracat alanında hizmetler verilmekte ve bu kapsamda konteyner taşımacılık ara görevde yardımcı olarak satıcı ve alıcıları buluşturarak ticaretin canlanmasına etki etmektedir. Günümüzde gelişen teknolojileri de hesaba katarsak ne kadar çok ürünün pazarlandığını ve satışının olduğunu tahmin etmek zor olmaz. Her geçen gün yeni ürünler piyasaya sürülmekte ve bu ürünlerin dünyanın pek çok bölgesine satışı gerçekleşmektedir. Ticaret ürünlerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde dünyanın değişik yerlerine ulaştırılması konusunda konteyner taşımacılık hizmetleri yardımcı olmaktadır.


Konteyner Taşımacılıkta Verilen Hizmetin Kalitesi Çok Önemlidir


Her alanda olduğu gibi konteyner taşımacılık hizmetlerinin kalitesi de çok önemlidir. Bu alanda hizmet veren kuruluşların uzmanlık dereceleri, işlerini nasıl yaptığı ve nelere dikkat ettiği önemlidir. Taşınılacak olan ticaret mallarının zarara görmeden teslimatı için gerekli koşulların en iyi şekilde sağlanması gerekir. Örneğin ürünlerin taşınacağı araçların kaliteli olması ve bakımlarının yapılması son derece önemlidir. Bunun için özellikle araçların periyodik bakım zamanları geldiyse vakit kaybetmeden periyodik bakımlarının yaptırılması gerekir. Hem mal hem de can güvenliği açısından araçların periyodik bakımlarının yaptırılması çok önemlidir. Araçların ayrıca hijyeni de ürünlerin sağlıklı koşullarda taşınması için önemlidir. Ürünlerin temiz ve hijyenik koşullar içerisinde taşınması için araçların taşınma öncesinde temizliklerinin de yapılmış olması gerekir.
Konteyner taşımacılığın en iyi şekilde olabilmesi için bu alanda görev alan personellerin de uzmanlık dereceleri önemlidir. İşlerin çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde olabilmesi için bu alanda görev alan kişilerin bilir kişiler olması ve lojistik alanda eğitim alması gerekir. Lojistik kapsamda eğitim alan personeller çeşitli testlerden geçirilerek bu alanda yeterli olup olmadıklarına karar verilmelidir. Yeterli görüldükleri takdirde bu alanda hizmet almaya başlayabilirler.


Konteyner Taşımacılıkta Eşya Depolama Merkezleri


Konteyner taşımacılıkta eşya depolama merkezleri de önemli görev yapan yerler arasındadır. Eşya depolama merkezler hem ev nakliyesinde eşyaların belirli süre saklanması için görev görmektedir hem de ticari alanda satışı yapılacak olan ürünlerin yola çıkmadan önce uygun koşullarda korunması için işlev yapmaktadır. Ticari ürünlerinizin güvenli ve sağlıklı koşullarda muhafazası için depolama merkezlerini tercih edebilirsiniz. Depolama merkezlerinin koşullarından ve etki alanlarından bahsedecek olursak bu merkezler ürünlerinizi uygun koşullarda saklamak için uygun alanlardır. Ürünlerinizi saklamak için depolama merkezlerine getirdiğinizde ürünlerinizin öncelikle sayımı yapılır. Ürünlerinizin uygun malzemelerle paketlenip ambalajlanır ve depolama merkezlerinde kendileri için ayrılmış olan özel bölmelere dikkatli bir şekilde yerleştirilir. Depolama merkezlerine yerleştirilen ürünlerinizin burada sizin belirttiğiniz gün sayısı kadar bekletilir.


Eşya depolama merkezlerinde ürünlerinizin güvenli şekilde bekletilmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. Ürünlerinizin merkeze gelmeden önce depolama alanlarının hijyeni sağlanır. Rutubet gibi durumlar varsa gereken yapılır. Özel kamera sistemleri ile ortam hırsızlık olayları gibi durumlar için güvenli hale getirilir. Her türlü önlem alındıktan ve ürünlerin sağlıklı şekilde muhafaza edilmesi için uygun ortam oluşturulduktan sonra ürünleriniz getirilir ve uygun alanlara yerleştirilir. İstediğiniz gün sayısı kadar bu alanlarda ürünleriniz bekletilir.
Depolama Merkezlerinde Talep Edilen Ücret Ne Kadardır?
Ürünlerinizin uygun alan ve koşullarda bekletilmesi için tercih edilen depolama merkezlerinde ürünleriniz belirlenen ücret karşılığında bekletilir. Bu alanda talep edilen ücret ürünlerinizin kalacağı gün sayısı kadardır. Günlük, haftalık ya da aylık olarak bekletilen ürünleriniz depolama alanlarında ne kadar kaldıysa kalınan gün sayışınsan hesap edilir ve ona göre sizden ücret talep edilir.