Denizyolu Ticareti Gelişiyor

İstanbul Ambarlı Limanı hakkında bilgi vermeden önce denizyolu ticaretinin gelişmesi ve ülkemizdeki limanlar hakkında kısaca bilgi vermek yerinde olacaktır. Bu, hem Ambarlı Limanı’nın özelliklerini hem de Ambarlı Limanı’nın neden bu kadar önemli olduğunu anlamamızı kolaylaştıracaktır.Bu bağlamda; 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi yani bir diğer adıyla Endüstri Devrimiyle makineleşmenin ve üretimin artması, dünya üzerindeki ticaretin gelişmesini tetikleyen en önemli olay olarak kayıtlara geçmiştir. Bununla beraber teknolojinin gelişmesi ve artan dünya nüfusuyla tüketimin artması ticareti geliştiren önemli faktörlerden bir diğeridir.

Günümüzde globalleşmeyle beraber ülkeler arasında sınırlar kalkmış ve ticaret serbest bir şekilde yapılabilir hale gelmiştir. Gerek karayolu ve demiryolu taşımacılığı gerekse de havayolu ve denizyolu taşımacılığı olsun günümüzde büyük bir gelişme göstermiştir. Bu doğrultuda ülkemizde de nakliye ve taşımacılık sektörünün tüm bu kanalları dünyaya paralel şekilde gelişme ve genişleme göstermiştir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde özellikle denizyolu taşımacılığında büyük bir gelişme olduğunu söylemek abartı olmaz. Günümüzde; İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon’daki limanlar Türkiye’nin ithalat ve ihracatında büyük bir paya sahiptirler.

Cumhuriyet sonrasında ülkemizde, denizyolu yük ve yolcu taşımacılığı Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkarılan Kabotaj Kanunu(1 Temmuz 1926) ile başlamıştır. 20. yüzyılın ortalarına kadar devlet hakimiyetinde olan denizyolu taşımacılığı yerini zamanla özel sektöre bırakmıştır.  1954 yılında Denizcilik Bankası’nın kurulması yoluyla özel sektörün desteklenmesi bunun en önemli göstergelerinden biridir.

Limanlarımızın Coğrafyadan Kaynaklanan Farklı Özellikleri Vardır

Ülkemizde gerek doğal gerekse de yapay olsun birçok liman bulunmaktadır. Bu limanlar bulundukları bölgeleri ve çeşitli özellikleri nedeniyle farklı kapasiteye sahiptirler. Hizmet verebildiği bölge anlamında kullanabileceğimiz hinterland tabiri limanların yapısını belirleyen en önemli unsurdur. Limanın bulunduğu bölge ve limanların ulaşımı ise hinterlandı etkileyen unsurların başında gelmektedir. Teknik olarak ifade edecek olursak; dağların denizlere paralel olması ve doğudan batıya gittikçe yükseltinin azalması limanların kapasitesinde farklılıklara yol açmıştır. Örnek vermek gerekirse İzmir limanında, gerek yükseltinin az olması gerekse de dağların denize dik uzanması nedeniyle hinterland geniştir. Bunun yanında, Sinop limanı ise doğan liman olmasına rağmen dağların denize paralel uzanması nedeniyle hinterlandı düşük limanımızdır.

Limanlarımız Arasında Yapısal Farklılıklar Bulunmaktadır

Ülkemizde bulunan limanlar, bulundukları bölge itibariyle de yapısal farklılıklara sahiptir. Buna en güzel örnek İstanbul’da bulunan limanlar verilebilir. Bilindiği üzere ülkemizin ticaretinin belkemiği olan İstanbul’un yaklaşık olarak 17 milyon nüfusu vardır. Nüfustan kaynaklanan üretim ve tüketim bölgedeki ticareti olağanüstü biçimde arttırmıştır. Ayrıca İstanbul, coğrafi olarak küçük bir bölgedir. Gelişmiş ulaşımı ve bünyesinde yer alan boğazıyla ticaretin önemli geçit noktalarından biridir. Bu anlamda uluslararası bir yapıya sahiptir. İstanbul’da yer alan gerek Ambarlı Limanı ve gerekse de Haydarpaşa Limanı, hinterlandı geniş ve ithalat ve ihracat limanı olarak önem kazanmıştır. Aynı zamanda bu limanlar uluslararası bir yapıya da sahiptirler. Bunun yanında ülkemizin doğusunda yer alan Trabzon Limanı ise karayolu ile İran’a bağlandığı için daha az kapasiteye sahip bir limanımızdır. Bu limanımızın hinterlandının gelişmesinde de Zigana ve Kop geçitlerinin önemli bir payı vardır.

Her Yönüyle Ambarlı Limanı

Yukarıda dünya ticaretinin gelişiminden ve ülkemizdeki limanlarımızın yapısından kısaca bahsettik. Bizim nakliye kısmıyla ilgilendiğimiz denizyolu taşımacılığı, tabii olarak turizm ve yolcu hizmetleri kapsamında da kullanılmaktadır. İstanbul’daki limanlar ve diğer illerde bulunan limanlarımız turizm amaçlı olarakta hizmet verebilmektedirler. Fakat hizmet verdiğimiz sektör ve hizmetlerimizi yoğunlaştırdığımız bölge olarak İstanbul Ambarlı Limanı’nına yoğunlaşmak istiyoruz.

Ambarlı Limanı coğrafi olarak İstanbul Avrupa yakasında yer almaktadır. Avcılar ilçesine bağlıdır ve kendi adıyla anılan Ambarlı mahallesindedir. Tarihsel olarak ise geçmişi yakın döneme dayanmaktadır. Günümüzde KUMPORT olarak bilinen S.S. İstanbul Batı Yakası Kumcuları Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin 1989 yılında Zeytinburnu’ndan Yakuplu/Ambarlı bölgesine taşınmasıyla limanın ilk temelleri atılmıştır. İstanbul Belediyesi tarafından limana Kumcular Barınağı olarak imar planı verilmişti.

Yazımızın geri kalanına sonraki yazımızda devam edeceğiz.

Güngör Nakliyat olarak biz, müşterilerimize taşımacılık hizmeti verirken bilgilenmelerini de önemsiyoruz. Makalemizin güncellemesine buradan ulaşabileceksiniz.

İsterseniz diğer paylaşımlarımızı Blogumuzdan okuyabilirsiniz.

Bize buradan ulaşabilirsiniz.